Saturday, May 30, 2009

सुहास शिरवळकरांच्या 'दुनियादारी' या कादंबरी मधल्या या काही आवडलेल्या ओळी....

"तुझं प्रेम हे खरं आणि सर्वव्यापी आहे रीन. जगाच्या पाठीवर कुठही गेलं तरी आपण आकाशाचं अस्तित्व नाकारुच शकत नाही. पण रीन, म्हणुन कोणी आकाशाखालीच निवारा शोधत नाही ! त्यासाठी घराच्या अस्तित्वाची गरजही तितकीच प्रखर असते ! तू माझं आकाश आहेस; श्रद्धा माझा निवारा आहे ! मी तुझं आकाश आहे; धीरुभाई तुझा निवारा आहे ! आकाशानं आकाशाइतकंच भव्य राहावं रीन. त्यानं कोणाच्या निवारयाचं छप्पर होऊ नये. "